• Διαβρωτική αιμορραγική χολοκυστίτιδα-Α-Η

  • Διαβρωτική αιμορραγική χολοκυστίτιδα-Α-Η

  • Ποικίλοι βαθμοί κυτταρικής δυσπλασίας στο αδενωματώδες επιθήλιο του παχέος εντέρου. Α-Η

  • Σοβαρού βαθμού ατυπία στα επιδερμιδικά κύτταρα Α-Η

Εκτύπωση

Είναι προκλητική αλλά δεν έχει επιχειρηθεί ακόμη από τους Παθολογοανατόμους, η προοπτική της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας συσχετίζοντας τα πρότυπα αρχιτεκτονικής  των ιστών και των κυττάρων με τους μηχανισμούς της υποκείμενης νόσου  καθώς και με τα κλινικά δεδομένα μέσω ενός μαθησιακού περιβάλλοντος  βασιζόμενου στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) και εκμεταλλευόμενου την τεχνολογία σύγχρονης εικόνας.

Το HIPON έχει σχεδιασθεί πάνω σε αυτό το μοτίβο: να μεταδώσει την επίγνωση των συνεργατών και την επαγγελματική τους εμπειρία  πάνω στην Παθολογική Ανατομική, στους ειδικευόμενους έτσι ώστε να αναπτύξουν τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στο αχανές πεδίο της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής, χωρίς τους περιορισμούς της γλώσσας, του κόστους, την τεχνικών ικανοτήτων ή δεδομένων. Η βασική ιδέα της υποκείμενης μεθοδολογίας του HIPON είναι να ακολουθήσουμε ανάμικτα μονοπάτια μάθησης που υποστηρίζονται από μία πλούσια ποικιλία συνιστωσών του συστήματος ICT (εικονικό πορτοφόλιο, ηλεκτρονικά μοντέλα, παιχνίδια μέσω διαδικτύου, βιβλίο  Ιστολογίας) και μία μάζα δεδομένων με σκοπό την παροχή πρακτικής εμπειρίας, ουσιαστικά γεφυρώνοντας τους κόσμους εκπαίδευσης και εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα: Παρουσίαση του προγράμματος
 
Εκτύπωση

Παρά την πληθώρα πηγών πληροφόρησης σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει έλλειψη ενός αξιόπιστου μαθησιακού ιστοτόπου, ο οποίος θα μεταδίδει τον σωστό τρόπο σκέψης στην Παθολογική Ανατομική και τον τρόπο οργάνωσης των κλινικο-παθολογοανατομικών ευρημάτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί μία ασφαλής διάγνωση.

Διαβάστε περισσότερα: Πλαίσιο του προγράμματος