• Διαβρωτική αιμορραγική χολοκυστίτιδα-Α-Η

  • Διαβρωτική αιμορραγική χολοκυστίτιδα-Α-Η

  • Ποικίλοι βαθμοί κυτταρικής δυσπλασίας στο αδενωματώδες επιθήλιο του παχέος εντέρου. Α-Η

  • Σοβαρού βαθμού ατυπία στα επιδερμιδικά κύτταρα Α-Η

Εκτύπωση

Παρά την πληθώρα πηγών πληροφόρησης σε θεωρητικό επίπεδο, υπάρχει έλλειψη ενός αξιόπιστου μαθησιακού ιστοτόπου, ο οποίος θα μεταδίδει τον σωστό τρόπο σκέψης στην Παθολογική Ανατομική και τον τρόπο οργάνωσης των κλινικο-παθολογοανατομικών ευρημάτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί μία ασφαλής διάγνωση.

Το HIPON σκοπεύει να διδάξει σε φοιτητές ιατρικής, ασκούμενους παθολογοανατόμους και επαγγελματίες το σωστό τρόπο προσέγγισης εικόνων των ιστών και των κυττάρων κάτω από το μικροσκόπιο, δηλαδή πώς να αναγνωρίζουν το βασικό πρότυπο κυτταρικής βλάβης και πώς να συσχετίζουν τα γενικά πρότυπα με τους υποκείμενους μηχανισμούς της κάθε νόσου και τα κλινικά δεδομένα. Πολύ συχνά, εκπαιδευόμενοι στην Παθολογική Ανατομική παρανοούν τη σημασία των μικροσκοπικών ευρημάτων τους και δεν μπορούν να διακρίνουν, ακόμα και έπειτα από 2 ή 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, τα πιο χρήσιμα ευρήματα για τη σωστή διάγνωση. Χρειάζεται σημαντική χρονική περίοδος και πραγματική αφοσίωση για να αποκτήσουν αυτήν την ικανότητα και να γίνουν «έμπειροι». Ωστόσο, λάθη στην αρχή της καριέρας του παθολογοανατόμου μπορεί να κοστίσουν χρόνο, χρήμα ή επιδείνωση της ανθρώπινης υγείας. Η προοπτική μετάδοσης αυτής της επαγγελματικής εμπειρίας διαμέσου μιας μαθησιακής πλατφόρμας / εργαλείων με το πλεονέκτημα των εικόνων της σύγχρονης τεχνολογίας είναι μία πρόκληση που δεν είναι ως τώρα προσβάσιμη στην πλειονότητα των παθολογοανατόμων. Ο σκοπός μας είναι να μεταδώσουμε τη γνώση στην Παθολογική Ανατομική και επαγγελματική εμπειρία σους εκπαιδευόμενους ούτως ώστε να αναπτύξουν πρακτικές τεχνικές που χρειάζονται στο ευρύ φάσμα της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής. Επιπρόσθετα, ενδιαφερόμενοι κλινικοί γιατροί θα αποκτήσουν σημαντική εμπειρία διαμέσου της ανάλυσης των κλινικο-παθολογοανατομικών συσχετίσεων και θα κατανοήσουν τη σημασία παροχής κατάλληλων κλινικών πληροφοριών προς τους παθολογοανατόμους, με σκοπό την επίτευξη σωστής παθολογοανατομικής διάγνωσης και τη μεγιστοποίηση του οφέλους των ασθενών.

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα, για κάθε σύστημα/όργανο του ανθρώπινου σώματος, η κύρια φυσιολογική αρχιτεκτονική θα επισημαίνεται με τα κατάλληλα σύντομα σχόλια. Βασικά μορφολογικά πρότυπα ανάπτυξης ιστικών βλαβών θα αναλύονται με πολλαπλές εικόνες. Θα ακολουθεί ένας συμπληρωματικός αριθμός εικόνων  περιορίζοντας τη διαφορική διάγνωση  και, τελικά, θα παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό κλινικό σενάριο αναδεικνύοντας τη συσχέτιση  των παθολογοανατομικών δεδομένων. Η τελική διάγνωση θα δικαιολογείται απόλυτα από τα υποβαλλόμενα δεδομένα. Τα κείμενα θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ενώ η περιγραφή των παθολογοανατομικών εικόνων θα εμπεριέχει την κατάλληλη ανάλυση. Η σύγχρονη τεχνική διαχείρησης της εικόνας θα είναι άκρως βοηθητική. Διάφορες ερωτήσεις σε επιπρόσθετες εικόνες θα εμφανίζονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτό το εργαλείο της βάσης των εικόνων θα δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διδάξει στον μαθητευόμενο πώς σκέφτεται ένας παθολογοανατόμος με σκοπό να φτάσει στην τελική διάγνωση. Έτσι ο μαθητευόμενος θα αποκτήσει ιατρική εμπειρία συσχέτισης των παθολογοανατομικών δεδομένων με άλλες κλινικο-εργαστηριακές πληροφορίες.

Μία βιβλιοθήκη εικόνων θα σχεδιαστεί να αναπτυχθεί έτσι ώστε να διδάξει στους φοιτητές τον τρόπο σκέψης του παθολογοανατόμου για να φτάσει στην τελική διάγνωση και επομένως να αποκτήσει ιατρική εμπειρία στη συνεκτίμηση των παθολογοανατομικών δεδομένων με άλλες κλινικο-εργαστηριακές πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, η επεξεργασία των εικόνων θα παρουσιάζεται με σκοπό να «χτίσει» τις εικόνες του μικροσκοπίου και να επιτρέψει τη γρήγορη, μέσω του διαδικτύου, παρουσίαση υψηλής ανάλυσης εικόνων.

Η πρόταση αυτού του προγράμματος ήταν δομημένη πριν από 3 έτη περίπου από την ομάδα των εμπλεκόμενων επιστημόνων, σαν αποτέλεσμα της καθημερινής ανάγκης στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Συνεργάτες ανέδειξαν την ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος χρηματοδότησης μιας κατάλληλης πλατφόρμας και οργάνωσης των μαθημάτων, με σκοπό την παράδοση ενός προϊόντος προσαρμοσμένου στα δικά τους κριτήρια, ικανού να στηρίξει τις εξ αποστάσεως δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες αποτελούν πραγματική ανάγκη στη σύγχρονη εποχή εκπαίδευσης, καθώς ο αριθμός των ασκούμενων που  λαμβάνει μέρος αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Ο εταίρος P1 έκανε προσπάθεια παροχής μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, αλλά οι δυσκολίες στο εύρος ζώνης έκαναν αδύνατη τη μεταφορά υψηλής ανάλυσης εικόνων μικροσκοπίου.

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο στρατηγικής όσον αφορά  την εκπαίδευση και την πρακτική εξάσκηση έχει θέσει τέσσερεις στόχους: να κάνει πραγματικότητα τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα, να προάγει την αμεροληψία και την κοινωνική συνοχή και να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και της πρακτικής εξάσκησης. Το HIPON απευθύνεται εντελώς και στους τέσσερεις αυτούς στόχους και παρέχει ένα βήμα για περαιτέρω επιχειρηματικότητα στο πεδίο της δια βίου μάθησης.

Προϋπάρχουν ήδη στην Ιατρική πλατφόρμες μάθησης μέσω διαδικτύου όπως επίσης και ορισμένες στην ιστοπαθολογία. Ωστόσο δεν υπάρχει μια ενημερωμένη πλατφόρμα που να εστιάζεται ειδικά στην ιστοπαθολογία και να συνδυάζει ένα εικονικό πορτοφόλιο, μια βιβλιοθήκη πηγών και μια τράπεζα δεδομένων των περιπτώσεων σε συνδυασμό με τα πρότυπα διαδικτυακής μάθησης που βασίζονται σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα HIPON θα είναι ένα αυτόνομο, πολλαπλών γλωσσών διαδικτυακό σύστημα μάθησης που θα παρέχει πρακτική εξάσκηση σε φοιτητές και επαγγελματίες. Πέραν των γλωσσών των συνεργατών, το πρόγραμμα HIPON έχει προγραμματισθεί να μεταφράζεται εύκολα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα χωρίς να χρειάζονται ειδικές προαπαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού.

Η ανάγκη μιας πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης είχε προσδιορισθεί σε ένα πρώιμο στάδιο από τον εταίρο P1 καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία ενημερώνοντας την Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής, η οποία αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό Παθολογοανατόμων, υποδεικνύοντας τα κενά σε ειδικά πεδία εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης των Παθολογοανατόμων. Αυτά τα κενά έχουν ήδη προ-αναφερθεί από τον εταίρο P1 μέσω μεταπτυχιακών σεμιναρίων της Ιατρικής Σχολής και της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής. Ο εταίρος P2 έχει εμπλακεί στο πρόγραμμα ταξινόμησης κατά WHO, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί  συνεδρίες διαδραστικής ψηφιοποιημένης μικροσκοπίας και η διαδικτυακή μάθηση. Ο εταίρος P3 ήταν ο πρώτος  που εισήγαγε την τράπεζα δεδομένων μέσω εικόνων  για τους φοιτητές της Παθολογικής Ανατομικής με διδασκαλία μέσω του υπολογιστή, τα σεμινάρια περιπτώσεων μέσω διαφανειών διαθέσιμων στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια  συνάντησης στο Saltykow, οργανωμένης από τρεις Ευρωπαϊκές Σχολές της Παθολογικής Ανατομικής, όσον αφορά τη διαδραστική προσέγγιση και τις ψηφιοποιημένες διαφάνειες  στο διαδίκτυο, συμμετείχε δε στο πρόγραμμα EUROPALS της EAPCP για τη δοκιμασία γνώσεων, μέσω διαδικτύου, από τους ειδικευόμενους και τους νέους ειδικούς της Παθολογικής Ανατομικής. Οι εταίροι P4 και P5 παρέχουν το υπόβαθρο γνώσεων και την εμπειρία  για τη διανομή και υποστήριξη της ανάπτυξης του προγράμματος HIPON με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, απαντώντας στις ανάγκες και στους στόχους που προ-αναφέραμε.

шаблоны joomla