• Διαβρωτική αιμορραγική χολοκυστίτιδα-Α-Η

  • Διαβρωτική αιμορραγική χολοκυστίτιδα-Α-Η

  • Ποικίλοι βαθμοί κυτταρικής δυσπλασίας στο αδενωματώδες επιθήλιο του παχέος εντέρου. Α-Η

  • Σοβαρού βαθμού ατυπία στα επιδερμιδικά κύτταρα Α-Η

Εκτύπωση

Είναι προκλητική αλλά δεν έχει επιχειρηθεί ακόμη από τους Παθολογοανατόμους, η προοπτική της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας συσχετίζοντας τα πρότυπα αρχιτεκτονικής  των ιστών και των κυττάρων με τους μηχανισμούς της υποκείμενης νόσου  καθώς και με τα κλινικά δεδομένα μέσω ενός μαθησιακού περιβάλλοντος  βασιζόμενου στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT) και εκμεταλλευόμενου την τεχνολογία σύγχρονης εικόνας.

Το HIPON έχει σχεδιασθεί πάνω σε αυτό το μοτίβο: να μεταδώσει την επίγνωση των συνεργατών και την επαγγελματική τους εμπειρία  πάνω στην Παθολογική Ανατομική, στους ειδικευόμενους έτσι ώστε να αναπτύξουν τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στο αχανές πεδίο της σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής, χωρίς τους περιορισμούς της γλώσσας, του κόστους, την τεχνικών ικανοτήτων ή δεδομένων. Η βασική ιδέα της υποκείμενης μεθοδολογίας του HIPON είναι να ακολουθήσουμε ανάμικτα μονοπάτια μάθησης που υποστηρίζονται από μία πλούσια ποικιλία συνιστωσών του συστήματος ICT (εικονικό πορτοφόλιο, ηλεκτρονικά μοντέλα, παιχνίδια μέσω διαδικτύου, βιβλίο  Ιστολογίας) και μία μάζα δεδομένων με σκοπό την παροχή πρακτικής εμπειρίας, ουσιαστικά γεφυρώνοντας τους κόσμους εκπαίδευσης και εργασίας.

Το HIPON θεωρείται μια σημαντική πλατφόρμα πολυεθνικής εκπαίδευσης & επαγγελματικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας ελαστικότητα στους εκπαιδευτές να ετοιμάσουν μαθήματα εξ’ αποστάσεως και στους φοιτητές / Παθολογοανατόμους να παρακολουθήσουν τις προ ή μετά των μαθημάτων δραστηριότητες. Δραστηριοποιεί πέντε Ευρωπαϊκούς συνεργάτες, δέχεται συνεισφορά από Τρίτες χώρες και συνδέει το πρόγραμμα με τουλάχιστον έξι επικουρικούς συνεργάτες. Η πλατφόρμα του HIPON και ο τύπος των μαθημάτων δεν υποβάλλονται σε μία προγενέστερη εφαρμογή (η  κοινοπραξία του προγράμματος έχει υποστεί ειδική έρευνα ανταγωνισμού) ούτε για την μάθηση εξ’ αποστάσεως ούτε για την εκπαίδευση στα εργαστήρια με τη φυσική παρουσία. Εμπειρογνώμονες από το πεδίο της Παθολογικής Ανατομικής, από το ICT, από τη μάθηση εξ’ αποστάσεως και από τις λύσεις της software από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες εγγυώνται την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, εκτείνοντας σε μια σημαντική Ευρωπαϊκή κάλυψη.
Κάθε συνεργάτης διαθέτει ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος και επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον στον έλεγχο και στην  εισαγωγή του HIPON στην εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδικασία. Βασιζόμενη στην εμπειρία και στη διαθέσιμη υποδομή, η κοινοπραξία έχει διαχωρίσει τις εργασίες αναλόγως και έχει κατανείμει τις αντίστοιχες εργασίες και ευθύνες. Ωστόσο, ειδικές δραστηριότητες (όπως η προαγωγή των δραστηριοτήτων και ο έλεγχος των περιστατικών) οι οποίες υποδεικνύουν τη διακρατική φύση του HIPON έχουν ανατεθεί εξίσου σε όλους. Σημειώνεται ότι κανείς από τους δικαιούχους του HIPON δεν δύναται από μόνος του να διανείμει όλες τις πτυχές του προγράμματος, να συγκεντρώσει τις σχετικές μελέτες των περιστατικών, εμπειρογνώμων και/ή δεδομένων και δειγμάτων. Το HIPON προβλέπει τη δημιουργία μιας μεγάλης τράπεζας εικόνων με δωρεάν χρήση και αρχική διάθεση σε 13 ινστιτούτα σε όλον τον κόσμο.
Στο HIPON, για κάθε σύστημα/όργανο του ανθρώπινου σώματος, η κύρια φυσιολογική αρχιτεκτονική θα επισημαίνεται με τα κατάλληλα σύντομα σχόλια. Το βασικό μορφολογικό πρότυπο των ιστικών βλαβών  θα αναλύεται μετέπειτα με πολλαπλές εικόνες. Ένας συμπληρωματικός αριθμός εικόνων που περιορίζουν τη διαφορική διάγνωση, θα ακολουθεί και, τέλος, ένα εκπαιδευτικό κλινικό ιστορικό που επεξηγεί τη συσχέτιση ανάμεσα στα ιστοπαθολογικά δεδομένα θα παρουσιάζεται χωρίς   τις άνευ σημασίας κλινικές λεπτομέρειες. Η τελική διάγνωση θα αιτιολογείται απολύτως από τα δεδομένα που παρέχονται από το HIPON (εικόνες συνδεδεμένες με διδακτικό τρόπο σκέψης, βήμα προς βήμα/ διαδικασία συσχέτισης). Ο μαθητής δε λαμβάνει απλά μία σειρά ιστολογικών εικόνων. Η ουσία είναι ο αναλυτικός τρόπος σκέψης πίσω από τις εικόνες, η διαδικασία επίτευξης της διάγνωσης χωρίς δαπάνη χρόνου εξέτασης των πραγματικών δειγμάτων.
Πρωταρχικός στόχος του HIPON

  • Να μεταδώσει ιατρική εμπειρία  διαγνωστικών, πρακτικών θεμάτων ιστοπαθολογίας σε φοιτητές της Ιατρικής, στους ασκούμενους παθολογοανατόμους και στους ενδιαφερόμενους κλινικούς ιατρούς, ούτως ώστε να βοηθήσει τους μαθητευόμενους να αποκτήσουν πρακτική επίγνωση της θεωρητικής υποδομής όπως έχουν παραδοσιακά διδαχθεί, να αναγνωρίζουν τα βασικά πρότυπα των βλαβών και να συσχετίζουν αυτά τα πρότυπα με τους υποκείμενους μηχανισμούς της κάθε νόσου και των κλινικών δεδομένων.

Δευτερεύοντες στόχοι του HIPON

  • Να παρέχει ένα καινοτόμο σύστημα ICT συνδυάζοντας περισσότερες πληροφορίες (συλλογή εικονικών φωτογραφιών και βιβλιογραφία διανεμημένη κατά θέματα), γλωσσάριο, ηλεκτρονικά δεδομένα και πολυμέσα, παιχνίδια στο διαδίκτυο (με εικόνες, βίντεο, ομιλίες) τα οποία θα προσελκύσουν τον μαθητευόμενο για όλα τα τμήματα  της μελέτης.
  • Να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολλαπλών γλωσσών όσον αφορά την ιστοπαθολογία ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς (δημόσιο και ιδιωτικό) είτε με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως μάθησης είτε με φυσική παρουσία, τόσο για φοιτητές και πτυχιούχους, για αρχάριους ειδικευόμενους και επαγγελματίες κατά την επιδίωξη της άσκησης επαγγέλματος.
  • Να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή συνεργασία της κοινότητας της Παθολογικής Ανατομικής διαμέσου του «βιβλίο των ιστών», μία συνιστώσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου όσα τμήματα εμπλέκονται στην Παθολογοανατομική έρευνα, μελέτη και πρακτική εξάσκηση θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός αναφερόμενου ως «βιβλίο των ιστών».
  • Να παραγάγει  μια αξιόπιστη τράπεζα δεδομένων πραγματικών περιστατικών (που προέρχονται από πραγματικά περιστατικά του νοσοκομείου) με εικόνες και υλικό που δεν είναι εύκολα διαθέσιμα για όλα τα Ευρωπαϊκά ινστιτούτα. Ειδικά, το εικονικό μικροσκόπιο επιτρέπει την ανάλυση σε βάθος, χωρίς τη δαπάνη του μικροσκοπίου.

Το πλεονέκτημα των πολλαπλών γλωσσών του HIPON είναι η βάση για ένα Πανευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Ξεκινώντας με 5 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Κροατικά, Γερμανικά και Μακεδονικά) θα προσελκύσει πάνω από 400 χρήστες, ενώ επεκτείνοντας το πρόγραμμα και σε άλλες γλώσσες, πρωταρχικά μέσω των επικουρικών συνεργατών, θα είναι μια εύκολη για υλοποίηση διαδικασία από τους Παθολογοανατόμους. Αυτό το πακέτο μάθησης λειτουργεί σε μία κοινή βάση για όλες τις χώρες, επιτρέπει στους φοιτητές και στους αρχάριους εκπαιδευόμενους από τη μια μεριά εξίσου ίσες ευκαιρίες στο καινοτόμο ICT μαθησιακό υλικό και, από την άλλη μεριά, την κοινωνικοποίησή τους μέσα στα πλαίσια της έρευνας εργασίας και της πρόσληψής τους σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα.

шаблоны joomla