Βασική Παθολογική Ανατομική

Εκτύπωση

1.1 Φυσιολογικό τοίχωμα σκωληκοειδούς. Βλεννογόνος (λευκό βέλος): αδενικό καλυπτικό επιθήλιο (κεφαλές βέλων) και κρύπτες (γωνιώδη βέλη). Υποβλεννογόνιος χιτώνας (κόκκινο βέλος): συνδετικός και λεμφικός ιστός, ο τελευταίος σχηματίζει θυλάκια-λεμφοζίδια (καμπυλωτά βελάκια). Μυϊκή στοιβάδα (πράσινο βέλος). Υπο-ορογόνιος (κίτρινο βέλος). Στην χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης, η αιματοξυλίνη είναι βασεόφιλη και αναδεικνύει τους πυρήνες των κυττάρων, ενώ η ηωσίνη είναι οξύφιλη και αναδεικνύει το κυτταρόπλασμα των κυττάρων. Τα ώριμα μικρά λεμφοκύτταρα έχουν πολύ λίγο κυτταρόπλασμα και επομένως είναι βασεόφιλα-μωβ. Αντίθετα, τα μυϊκά κύτταρα (πράσινο βέλος) έχουν άφθονο κυτταρόπλασμα και επομένως είναι οξύφιλα-ροζ.

Διαβάστε περισσότερα: Οξεία σκωληκοειδίτιδα
 
Εκτύπωση

2.1 Βλεννογόνος χοληδόχου κύστεως. Αδενικό επιθήλιο, καλυπτήριο και καταδυόμενο (λευκά βέλη) και βασεόφιλο συνδετικό υπόστρωμα (μωβ βέλη) λόγω της εντός του τελευταίου παρουσίας φλεγμονωδών κυττάρων με λίγο κυτταρόπλασμα.

Διαβάστε περισσότερα: Οξεία χολοκυστίτιδα
 
Εκτύπωση

3.1 Έλκος δωδεκαδακτύλου. Αδενικό βλεννογονικό επιθήλιο (λευκά βέλη). Περιοχή επιθηλιακής απώλειας (μαύρα βέλη) και σχηματισμός φλεγμονώδους κοκκιώδους ιστού (κόκκινα βέλη).

Διαβάστε περισσότερα: Ελκωτικές αλλοιώσεις
 
Εκτύπωση

4.1 Ένα  μεγάλο βρογχιόλιο κεντρικά με το καλυπτικό του επιθήλιο ( αναπνευστικού τύπου, κυλινδρικό επιθήλιο - λευκά βέλη,  ) και λείος μυϊκός ιστός (πράσινα βελάκια) γύρω από το τοίχωμά του. Κυψελίδες γεμάτες με φλεγμονώδες εξίδρωμα (αστερίσκοι) αντί για αέρα. Το εξίδρωμα έχει βγει έξω από τα τριχοειδή που βρίσκονται στα διαφράγματα (κεφαλές βέλων) ανάμεσα στις κυψελίδες κι έχει γεμίσει τις κυψελίδες.

Διαβάστε περισσότερα: Λοβώδης πνευμονία - απόστημα πνεύμονα
 
Εκτύπωση

ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΛΑΖΑΡΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ

Η νεοπλασία χαρακτηρίζεται από  ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη λόγω  αυξημένου κυτταρικού πολλαπλασιασμού και/ή μειωμένης απόπτωσης. Εάν το νεόπλασμα μεγαλώνει χωρίς να εισβάλλει διηθητικά στο στρώμα του και στους γειτονικούς ιστούς, πρόκειται για νεόπλασμα καλοήθους φύσεως και η νόσος είναι τοπική. Εάν το νεόπλασμα μεγαλώνει διηθώντας το στρώμα του  και τους γειτονικούς ιστούς αποκτώντας πρόσβαση σε λεμφαγγεία ή  αιμοφόρα αγγεία, οπότε  και αποκτά μεταστατικό δυναμικό, τότε το νεόπλασμα είναι κακόηθες , η δε νόσος είναι δυνητικά συστηματική και όχι μόνο τοπική. Όταν εξετάζουμε όλα τα νεοπλάσματα μικροσκοπικά, ψάχνουμε  σημεία της διαφοροποίησής τους , δηλαδή, της ομοιότητάς  τους με τους φυσιολογικούς ιστούς, ώστε να οριστεί η ιστογένεσή τους και να γίνει η ταυτοποίησή  τους, αφού ο ιστός προς τον οποίον διαφοροποιείται ένα νεόπλασμα είναι κατά κανόνα  πανομοιότυπος  με τον ιστό από τον οποίο αυτό προήλθε. Μόνο στους κακοήθεις όγκους αναφέρεται ο βαθμός της διαφοροποίησης ως ιστολογικός βαθμός κακοήθειας. Σε καλοήθεις  όγκους που δεν είναι πλήρως διαφοροποιημένοι και παρουσιάζουν ένα βαθμό κυτταρικής ατυπίας, βαθμολογούμε το βαθμό της κυτταρικής τους δυσπλασίας ως μορφολογικό δείκτη της τάσης τους για κακοήθη εξαλλαγή. Οι καλοήθεις όγκοι δε σταδιοποιούνται, αφού λόγω της καλοήθους φύσης τους δεν έχουν την ικανότητα να δώσουν μεταστάσεις. Αντιθέτως, οι κακοήθεις όγκοι σταδιοποιούνται σύμφωνα με την έκταση της διασποράς τους τη στιγμή της διάγνωσής τους.

Διαβάστε περισσότερα: HIPON - Εικόνες νεοπλασίας