Εκτύπωση

1.1 Φυσιολογικό τοίχωμα σκωληκοειδούς. Βλεννογόνος (λευκό βέλος): αδενικό καλυπτικό επιθήλιο (κεφαλές βέλων) και κρύπτες (γωνιώδη βέλη). Υποβλεννογόνιος χιτώνας (κόκκινο βέλος): συνδετικός και λεμφικός ιστός, ο τελευταίος σχηματίζει θυλάκια-λεμφοζίδια (καμπυλωτά βελάκια). Μυϊκή στοιβάδα (πράσινο βέλος). Υπο-ορογόνιος (κίτρινο βέλος). Στην χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης, η αιματοξυλίνη είναι βασεόφιλη και αναδεικνύει τους πυρήνες των κυττάρων, ενώ η ηωσίνη είναι οξύφιλη και αναδεικνύει το κυτταρόπλασμα των κυττάρων. Τα ώριμα μικρά λεμφοκύτταρα έχουν πολύ λίγο κυτταρόπλασμα και επομένως είναι βασεόφιλα-μωβ. Αντίθετα, τα μυϊκά κύτταρα (πράσινο βέλος) έχουν άφθονο κυτταρόπλασμα και επομένως είναι οξύφιλα-ροζ.

1.2 Οξεία φλεγμονώδης φλεγμονή. Αντικατάσταση του βλεννογόνου της σκωληκοειδούς από φλεγμονώδη κοκκιώδη ιστό με νεοαγγείωση (κόκκινα βελη). Υπολείμματα του επιφανειακού καλυπτικού αδενικού-κυλινδρικού επιθηλίου (λευκά βέλη).

1.3 Φλεγμονώδης κοκκιώδης ιστός. Πυώδες φλεγμονώδες εξίδρωμα (λευκό βέλος), νεοσχηματισμένα λεπτοτοιχωματικά αγγεία (κόκκινο βέλη), βασεοφιλία των φλεγμονωδών κυττάρων.

1.4 Υπο-ορογόνιο φλεγμονώδες εξίδρωμα. Ώριμος λιπώδης ιστός (λευκά βέλη) στον υπο-ορογόνιο χιτώνα της σκωληκοειδούς. Αθροίσεις φλεγμονωδών κυττάρων (μωβ βέλη). Κίνδυνος φλεγμονώδους επέκτασης στην παρακείμενη περιτοναϊκή κοιλότητα (οξεία περιτονίτιδα).

1.5 Επικράτηση των ουδετερόφιλων (μωβ βέλη) στο φλεγμονώδες εξίδρωμα (οξεία φλεγμονή, βακτηριακής παθογένεσης). Είσοδος στα φλεβίδια (κεφαλές βελών) του υπο-ορογονίου (μεσεντεριδίου). Κίνδυνος αιματογενούς διασποράς της φλεγμονής μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας προς το ήπαρ και σχηματισμός ηπατικών μικροαποστηματίων.

 

шаблоны joomla