Οξεία χολοκυστίτιδα

Εκτύπωση

2.1 Βλεννογόνος χοληδόχου κύστεως. Αδενικό επιθήλιο, καλυπτήριο και καταδυόμενο (λευκά βέλη) και βασεόφιλο συνδετικό υπόστρωμα (μωβ βέλη) λόγω της εντός του τελευταίου παρουσίας φλεγμονωδών κυττάρων με λίγο κυτταρόπλασμα.

2.2 Μεγάλη μεγέθυνση του βλεννογόνου της χοληδόχου που φλεγμαίνει.  Αδενικό καλυπτήριο επιθήλιο (λευκό βέλος) και διατεταμένα τριχοειδή (πορτοκαλί βέλη).

2.3 Αλλαγές της μικροκυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της φλεγμονής. Ερυθρά αιμοσφαίρια στο κέντρο των αυλών των αγγείων (πορτοκαλί βέλη). Περιφερική κίνηση, συγκέντρωση και προσκόλληση των λευκών αιμοσφαιρίων (ουδετερόφιλα- μωβ βέλη - και μονοκύτταρα-μπλε βέλη) στα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα (πράσινα τόξα). Διαενδοθηλιακή μετανάστευση προς το συνδετικό υπόστρωμα και σχηματισμός του φλεγμονώδους εξιδρώματος.

2.4 Οργάνωση του εμμένοντος φλεγμονώδους εξιδρώματος. Σχηματισμός του φλεγμονώδους κοκκιώδους ιστού με νεοσχηματισμένα, λεπτοτοιχωματικά αγγεία (κόκκινα βέλη).

2.5 Καταστροφή του καλυπτικού βλεννογονικού επιθηλίου της  χοληδόχου και σχηματισμός οξέος έλκους (μαύρα βέλη) με μία ζώνη κοκκιώδους ιστού από κάτω. Απομεινάρια του αδενικού καλυπτικού επιθηλίου (λευκά βέλη).

2.6 Σχηματισμός πύου με πολλά ουδετερόφιλα (μωβ βέλη) στην επιφάνεια του έλκους. Οξύ έλκος.

2.7 Κύτταρα οξείας φλεγμονής (ουδετερόφιλα με χαρακτηριστική λοβίωση των πυρήνων τους , μωβ βέλη) σε μεγάλη μεγέθυνση.

шаблоны joomla