Ελκωτικές αλλοιώσεις

Εκτύπωση

3.1 Έλκος δωδεκαδακτύλου. Αδενικό βλεννογονικό επιθήλιο (λευκά βέλη). Περιοχή επιθηλιακής απώλειας (μαύρα βέλη) και σχηματισμός φλεγμονώδους κοκκιώδους ιστού (κόκκινα βέλη).

3.2 Περιοχή καταστροφής βλεννογόνου (μαύρα βέλη).

3.3 Φλεγμονώδη κύτταρα μέσα στον κοκκιώδη ιστό. Κύτταρα με λοβίωση πυρήνων (είτε ηωσινόφιλα, είτε ουδετερόφιλα-μωβ βέλη για τα τελευταία).

3.4 Εξελκωμένος εντερικός βλεννογόνος στη νόσο του Crohn. Περιοχή συσσώρευσης πύου (μαύρο βέλος) και υποκείμενος σχηματισμός κοκκιώδους ιστού (κόκκινα βέλη).

3.5 Νόσος του Crohn. Διατοιχωματική καταστροφή (μαύρο βέλος), σχηματισμός νέων αγγείων (κόκκινα βέλη) μέσα στο φλεγμονώδη κοκκιώδη ιστό.

3.6 Διατομή του εντερικού μυϊκού χιτώνα (ροζ αστερίσκος) από τον φλεγμονώδη κοκκιώδη ιστό (κόκκινα βέλη) στη νόσο του Crohn.

3.7 Φυσιολογική ιστολογία του παχέος εντέρου. Ο βλεννογόνος (λευκό βέλος) αποτελείται από αδενικό-κυλινδρικό επιθήλιο και συνδετικό υπόστρωμα• το τελευταίο φυσιολογικά περιέχει έναν αριθμό μονοπύρηνων ανοσιακών κυττάρων (λεμφοκυττάρων). Η βλεννογόνιος μυϊκή στοιβάδα (κίτρινα βέλη), διαχωρίζει το βλεννογόνο από τον υποβλεννογόνιο χιτώνα (κόκκινο βέλος). Παρατηρείται και τμήμα του μυϊκού χιτώνα του εντερικού τοιχώματος (πράσινα βέλη).

3.8 Μια πιο λεπτομερής ματιά του φυσιολογικού βλεννογόνου του παχέος εντέρου υπό μεγαλύτερη μεγέθυνση. Το καλυπτήριο κυλινδρικό επιθήλιο (ίσια λευκά βέλη) και κυλινδρικό- αδενικό επιθήλιο που σχηματίζει κρύπτες (γωνιώδη λευκά βέλη) με επικρατούσα παρουσία καλυκοειδών κυττάρων (κεφαλές βέλων). Στα φυσιολογικά αδενικά επιθηλιακά κύτταρα, οι πυρήνες είναι τοποθετημένοι βασικά, κοντά στη βασική μεμβράνη (λαδί βελάκια). Επίσης σημειώνεται η παρουσία ενός αριθμού λεμφοκυττάρων μέσα στο συνδετικό υπόστρωμα (γαλάζια τόξα) και η παρουσία της  βλεννογόνιας  μυϊκής στοιβάδας (κίτρινα βέλη).

3.9 Ελκώδης κολίτιδα. Πυκνές λεμφοκυτταρικές αθροίσεις (γαλάζια βέλη) και καταστροφή του βλεννογόνου του παχέος εντέρου (μαύρο βέλος). Διαταραγμένες κρύπτες (γωνιώδη λευκά βελάκια). Σχετική απουσία φλεγμονωδών αλλοιώσεων στον  υποβλεννογόνιο χιτώνα (κόκκινο βέλος).

3.10 Ελκώδης Κολίτιδα. Φλεγμονώδεις αλλαγές στο βλεννογόνο του παχέος εντέρου και παρουσία μερικών άτυπων κρυπτών (λευκό γωνιώδες βέλος) με απώλεια των καλυκοειδών κυττάρων και πυρηνική ψευδοστοιβάδωση. Ανάγκη διάκρισης  της κυτταρικής δυσπλασίας (προκαρκινικής αλλοίωσης) έναντι της αναγεννητικής ατυπίας, λόγω φλεγμονής.

3.11 Ελκώδης Κολίτιδα. Καταστροφή κρυπτών και σχηματισμός πύου με πολλά ουδετερόφιλα (μωβ βέλη).

шаблоны joomla