Λοβώδης πνευμονία - απόστημα πνεύμονα

Εκτύπωση

4.1 Ένα  μεγάλο βρογχιόλιο κεντρικά με το καλυπτικό του επιθήλιο ( αναπνευστικού τύπου, κυλινδρικό επιθήλιο - λευκά βέλη,  ) και λείος μυϊκός ιστός (πράσινα βελάκια) γύρω από το τοίχωμά του. Κυψελίδες γεμάτες με φλεγμονώδες εξίδρωμα (αστερίσκοι) αντί για αέρα. Το εξίδρωμα έχει βγει έξω από τα τριχοειδή που βρίσκονται στα διαφράγματα (κεφαλές βέλων) ανάμεσα στις κυψελίδες κι έχει γεμίσει τις κυψελίδες.

4.2 Συμπεφορημένα τριχοειδή (κόκκινα βέλη) και φλεγμονώδες εξίδρωμα μέσα στις κυψελίδες (αστερίσκοι).

4.3 Περιεχόμενα του φλεγμονώδους εξιδρώματος: άμορφα (ινική, γκρι τόξα) και έμμορφα κυτταρικά συστατικά (ουδετερόφιλα, μωβ τόξα και μονοπύρηνα φαγοκύτταρα-μακροφάγα, γαλάζια τόξα).

4.4 Σχηματισμός αποστήματος ως επιπλοκή της λοβώδους πνευμονίας λόγω πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης. Πύον στο κέντρο ( περιοχή ρευστοποιού νέκρωσης, ροζ αστερίσκος),  βασεόφιλη ζώνη ουδετερόφιλων (μωβ αστερίσκος) και μια εξωτερική ζώνη αγγειούμενου συνδετικού ιστού (λαδί αστερίσκος) με τα αγγεία (κόκκινα τόξα).

4.5 Πύον στο κέντρο ενός αποστήματος. Ηωσινόφιλη ρευστοποιός νέκρωση και πυρηνική σκόνη κατεστραμμένων ουδετερόφιλων (μαύρα βελάκια).

шаблоны joomla