• ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • Различни нивоа на клеточна дисплазија кај дебелото црево

  • Значително пореметување кај келиите на епидермот

Печати

Изгледите за пренос на професионално искуство на корелација модели на ткива и клетки со основните механизми на болеста и клинички податоци преку ИКТ-базирана средина за учење користејќи ја предноста на модерната технологија на слика е предизвик и сеуште патолозите немаат направено обид да го постигнат.

ХИПОН е дизајниран да се развива врз основа на овој мотив: да се пренесе партнерскиот увид во патологијата и нивното професионално искуство врз слушателите, така што тие ќе развијат практични вештини потребни во огромната област на модерната патологија, без ограничувања во однос на јазик, трошоци, технички вештини или податоци. Основниот концеп на кој се потпира методологијата на ХИПОН е да ги следи мешаните патеки на учење поддржани од страна на богатиот спектар на компоненти на ИКТ системот (виртуелно портфолио, е-модули, онлајн игри, хисто-книга) и масовен износ на податоци за случаеви, со цел да обезбеди практични знаења, надминувајќи го суштински светот на образованието и работата.

Повеќе: Презентација на проектот
 
Печати

И покрај тоа што постојат мноштво извори на информации на теориско ниво, постои недостаток на сигурна веб платформа за учење, која ќе го пренесува правилниот начин на размислување во Патологијата и начинот на организирање на клиничките патолошки наоди за да се дојде до сигурна дијагноза.

Повеќе: Опис на проектот