• ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • Различни нивоа на клеточна дисплазија кај дебелото црево

  • Значително пореметување кај келиите на епидермот

Печати
  • Национален Кападостриан Универзитет од Атина, Факултет за медицина

Име на партнер: Вон. Проф. Д-р Андреас Ц. Лазарис, ХИПОН проект-координатор
Телефон: +302107462167
Е-пошта: alazaris@med.uoa.gr

Контакт лице: Проф. Д-р Лука Брчиќ
Телефон: +385913693693
Е-пошта:olga.gr@hotmail.it

Адреса: 1st Dept. of Pathology, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, 75 Mikras Asias Str., Goudi, Athens
Поштенски код: GR-115 27
Официјална веб-страница: http://school.med.uoa.gr  

  • Факултет за медицина на Универзитетот во Загреб

Име на партнер: Проф. Д-р. Свен Зајверт
Телефон: +38514566977
Е-пошта: seiwerth@mef.hr

Контакт лице: Проф. Д-р Лука Брчиќ
Телефон: +385913693693
Е-пошта:lbrcic@mef.hr

Адреса: Salata 10, Zagreb
Поштенски код: 10000
Официјална веб-страница:www.mef.unizg.hr
 

  • Медицински центар на Универзитетот Радбоунд, Оддел за патологија

Име на партнер: Проф. Д-р Хан ван Криекен
Телефон: +31243614352
Е-пошта: J.vanKrieken@pathol.umcn.nl

Адреса: Geert Grooteplein 24, Nijmegen
Поштенски код: 6525 GA
Официјална веб-страница: www.umcn.nl

 

  • КАРДЕТ

Име на партнер: Проф. Д-р Хараламбос Врасидас
Телефон: +35722002100
Е-пошта: Pambos@cardet.org

Адреса: 29 Lykavitou Avenue, Engomi, Nicosia
Поштенски код: 2401
Официјална веб-страница:www.cardet.org

 

  • Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,  Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

Име на партнер: Проф. Д-р Гоце Арменски
Телефон: +389270266960
Е-пошта: goce.armenski@gmail.com

Лице за контакт: Проф Д-р. Велимир Стојковски, Ректор
Телефон: +38923293200
Е-пошта:ukim@ukim.edu.mk

Адреса: ул. Руѓер Бошковиќ бр 16, Скопје
Поштенски код: 1000
Официјална веб-страница: www.finki.ukim.mk

 

  • Терагностичка ниша

Контакт лице: Д-р Ману Ноатау
Телефон: +911141611332
Е-пошта: manu@ntlabs.in

Адреса: 2nd Floor, A-121, DDA Sheds, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi
Поштенски код: 110020
Официјална веб-страница:www.ntlabs.in

шаблоны joomla