• ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • Различни нивоа на клеточна дисплазија кај дебелото црево

  • Значително пореметување кај келиите на епидермот

Печати

 

ИндиПат Дијагнози е приватна партнерска фирма со ограничена одговорност и има аплицирано за регистрација во Говт Делхи-НЦТ за водење  на сопствени дијагностички услуги. Ние се стремиме да бидеме водечки дијагностички центар поставен со цел да бидеме главен провајдер на сеопфатни и динамични патолошки услуги, прилагодени на амбулантските потреби на докторите и пациентите.

Повеќе: Терагностичка ниша
 
Печати

Одделот за хемато-патологија обезбедува дијагностички услуги и специјализирани тестирања кај пациенти со сите видови на леукемија, лимфоми и бенигни хематолошки нарушувања.

Повеќе: Универзитетот од Тексас, Центар за Рак „ Др. Андерсон “