• ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • ЕРОЗИВЕН ХЕМОРАГИЧЕН ХОЛЕЦИСТИТΕ

  • Различни нивоа на клеточна дисплазија кај дебелото црево

  • Значително пореметување кај келиите на епидермот

Печати

 

Инерција Дигитал е млада андалузиска компанија со продажни места низ цела Европа. Нејзина главна цел е да придонесе со иновативни решенија  кон е-бизнисот и кон веб претприемачките вештини за малите и средни претпријатија и претприемачите.

Повеќе: Инерција Дигитал
 
Печати

Цели и активности
НВО "Мојот свет" е регистрирана во 2003 година, има 37 членови и 2 канцеларии - во Харманли и Хасково.

Повеќе: НВО „Мојот свет“ – Бугарија
 
Печати

Болницата Св. Марта е стара 127 години и е основана во 1886 година во Бангалор за да обезбеди здравствена заштита на сиромашните. Од тогаш, болницата Света Марта работи на непрофитна, добротворна основа и продолжува да обезбедува здравствена заштита на луѓето во и околу Бангалор. Болницата обезбедува високо професионална, внимателна медицинска и здравствена нега на луѓето, без разлика на нивната каста, кредо или раса.

Повеќе: Болница Св. Марта
 
Печати

Националниот директорат за образование од Ајдинската провинција е организација која ги следи, советува и оценува сите јавни и приватни образовни институции во Ајдин.Институцијата ги дава овие услуги на 486 основни училишта, 95 средни училишта (општи и стручни), 13 стручни образовни институции, 17 јавни образовни центри и 160 приватни образовни институции. Во рамките на овие институции има 918 членови административниот персонал (директори на училишта и заменици директори), 8,381 наставници, 363 државни службеници и 172,167 ученици.

Повеќе: Ајдин провинциска дирекција за национално образование
 
Печати

Searchlighter работи главно на имплементација на проекти со тоа што го олеснува мониторингот и оценувањето, а исто така придонесува и за други проектни услуги, како што се планирање, процесирање, истражување, анализа, трансфер на знаење, валоризација и искористеност на резултати. Ги обезбедува своите професионални услуги во домен на  колаборативни рамки, дејствувајќи во Велика Британија, европски и меѓународни програми за развој. Организацијата вообичаено работи на имплементација на проекти во соработнички и меѓународен контекст, при што во голема мерка се фокусира на мониторинг и евалуација (М & Е) на проекти во рамките на програмите кои бараат развој на образованието, вклучувајќи и културни иновации, економско јакнење и социјална кохезија. Главната цел е да се вклучат во проекти кои генерираат резултати кои можат да  стимулираат значајни социјални и економски промени.

Повеќе: Searchlighter