• Erosive haemorraghic cholecystitis Η-Ε

  • Erosive haemorraghic cholecystitis Η-Ε

  • Varying degrees of cellular dysplasia in colon adenomatous epithelium. H-E

  • Severe atypia in epidermal cells H-E

Afdrukken

Het overbrengen van professionele ervaring met betrekking tot correlatie tussen weefsel- en celpatronen met onderliggende ziektemechanismen en klinische data is uitdagend. Ook als hierbij gebruikt wordt gemaakt van een ICT-gebaseerde leeromgeving en hedendaagse beeldtechnologie. Hiertoe zijn er binnen de pathologie nog geen pogingen ondernomen.

HIPON is ontworpen met het achterliggende motief om de kennis, inzicht en ervaring van de consortiumleden met betrekking tot pathologie over te dragen op studenten zodat deze de praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn in het omvangrijke gebied van de hedendaagse pathologie en dit alles zonder taalbeperkingen of restricties door kosten, technische vaardigheden of benodigde gegevens. Het onderliggende basis-idee bij de door HIPON gebruikte methodologie is om gemengde leerwegen te volgen die worden ondersteund door een grote verscheidenheid aan onderdelen uit de hedendaagse ICT wereld (zoals virtuele portfolio’s, e-modules, online games, histoboeken) en de overweldigende hoeveelheid van beschikbare casus met bijbehorende gegevens. Dit alles met het doel om die praktische ervaring  op te doen welke benodigd is om de kloof tussen onderwijs en praktijk te overbruggen.

Lees meer: Projectbeschrijving
 
Afdrukken

Ondanks de grote hoeveelheid theoretische informatie die beschikbaar is over e-learning, ontbreekt het aan een betrouwbaar onderwijsplatform waarbij de gangbare denk- en werkwijze in de pathologie wordt gevolgd en waarbij clinicopathologische bevindingen dusdanig zijn geordend dat een betrouwbare diagnose kan worden gesteld.

Lees meer: Achtergrond