• Erosive haemorraghic cholecystitis Η-Ε

  • Erosive haemorraghic cholecystitis Η-Ε

  • Varying degrees of cellular dysplasia in colon adenomatous epithelium. H-E

  • Severe atypia in epidermal cells H-E

Afdrukken

Ondanks de grote hoeveelheid theoretische informatie die beschikbaar is over e-learning, ontbreekt het aan een betrouwbaar onderwijsplatform waarbij de gangbare denk- en werkwijze in de pathologie wordt gevolgd en waarbij clinicopathologische bevindingen dusdanig zijn geordend dat een betrouwbare diagnose kan worden gesteld.

Het doel van HIPON is om medische studenten te ondersteunen bij hun educatie, en zowel pathologen als andere professionals te trainen in het op de juiste wijze beoordelen van microscopische beelden van weefsels en cellen. Daarbij komen vragen aan de orde als: ‘hoe kan men in zijn algemeenheid cel- en weefselschade herkennen’ en ‘hoe kan men algemene patronen correleren aan onderliggende mechanismen van ziekte en klinische bevindingen’? Maar al te vaak wordt het belang van microscopische bevindingen niet juist geinterpreteerd door pathologen in opleiding. Zij, maar ook professionals met meerdere jaren ervaring, kunnen vaak niet juist die microscopische beelden goed   onderscheiden welke het meest behulpzaam kunnen zijn bij het stellen van de juiste diagnose. Het vraagt veel tijd en doorzettingsvermogen om dit te goed onder de knie te krijgen en ervaring in op te doen. Beginnersfouten kosten tijd en geld maar kunnen ook gezondheidsschade berokkenen. Het is dan ook een uitdaging om, gebruik makend van de moderne beeldtechnologie, de aanwezige professionele ervaring door middel van een onderwijsplatform / software applicatie over te brengen. Tot op heden is een dergelijke toepassing nog niet beschikbaar. Ons doel is dan ook om inzichten in de pathologie en de hierbij behorende professionele ervaring over te dragen, zodat studenten en andere professionals in opleiding zich de benodigde praktische vaardigheden eigen kunnen maken die noodzakelijk zijn voor het optimaal  kunnen functioneren binnen het uitgestrekte gebied van de de moderne pathologie. Ook geinteresseerde klinici kunnen ervaring opdoen bij het bestuderen van de diverse klinico-pathologische relaties. Op deze wijze kan beter inzicht kan worden verkregen in het belang van het aanleveren van de juiste klinische informatie aan de patholoog, zodat deze tot een juiste diagnose kan komen en de patient de beste en meest optimale behandeling kan krijgen.

In de projectaanvraag wordt voor ieder orgaan(systeem) van het menselijk lichaam de normale architectuur weergegeven inclusief een korte beschrijving. De primaire morfologische veranderingen die bij weefselschade ontstaan, worden toegelicht met  verschillende (microscopische) beelden waarna met behulp van aanvullende figuren het aantal differentiele diagnoses kan worden verkleind. Tenslotte zal door middel van een voorbeeldcasus uit de klinische praktijk de relatie tussen diverse pathologische gegevens worden toegelicht. De definitieve diagnose wordt vervolgens onderbouwd op basis van de gegeven informatie, beelden en figuren. De beleidende teksten worden bondig gehouden maar bij de beschrijving van de pathologiebeelden wordt altijd een analyse gegeven, waarbij moderne visuele technologie, waar mogelijk wordt toegepast.  Aan het einde van ieder hoofdstuk worden met behulp van aanvullende beelden verschillende vragen gesteld. Het moet duidelijk worden dat deze applicatie zodanig is opgebouwd dat de gebruiker de denkwijze van de patholoog leert kennen en leert gebruiken om tot een definitieve diagnose te komen. Op deze wijze kan de gebruiker ervaring opdoen met het leggen van relaties tussen pathologie gegevens en klinische informatie en eventuele andere laboratorium uitslagen.

De beeldenbank wordt op dusdanige wijze samengesteld dat de gebruiker leert als een patholoog te denken om tot een definitieve diagnose te komen. Op deze wijze zal de gebruiker van het onderwijsplatform ervaring krijgen bij het relateren van pathologie uitkomsten aan andere klinische informatie en laboratorium uitkomsten. Om een snelle toegang te verkrijgen tot deze beelden van zeer hoge resolutie zal eerst een beeld-conversie worden uitgevoerd waarbij tegeltjes van de microscopische beelden worden gemaakt.

Dit projectvoorstel werd drie jaar geleden opgesteld door de aan het consortium deelnemende wetenschappers omdat zij dagelijks werden geconfronteerd met de behoefte aan verbeteringen in de uitoefening van hun onderwijsactiviteiten. De deelnemers aan het consortium benadrukten de noodzaak voor financiering van een toegepast onderwijsplatform en de organisatie van cursussen met het doel om tot een product te komen dat toepasbaar is in hun curricula en dat onderwijsactiviteiten op afstand kan ondersteunen. Dit is noodzakelijk in het hedendaagse onderwijs waaraan het aantal deelnemers jaarlijks toeneemt. De projectcoordinator (P1) heeft veel energie gestoken in de ontwikkeling van webbased onderwijs en training maar bandbreedte  gerelateerde problemen maakte de ophalen van microscopische beelden van hoge resolutie destijds onmogelijk.

Het ‘EU strategic framework for education and training” heeft 4 duidelijke doelen gedefinieerd: 1. realiseer levenslang leren en mobiliteit, 2. verbeter de kwaliteit en efficiency van onderwijs en training, 3. promoot gelijkheid en sociale cohesie, en 4. vergroot creativiteit en innovatie op alle niveaus van onderwijs en training. HIPON voldoet aan al deze doelstellingen van de EU en biedt een opstap voor ondernemers op het gebied van levenslange training.

Er zijn diverse platvormen voor e-learning in ontwikkeling waaronder enkelen voor histopathologie. Hierbij ontbreekt het echter nog aan een platform welke zich specifiek richt op histopathologie en dat het gebruik van een virtueel portfolio combineert met een een uitgebreide bibliotheek van klinische casus en e-learning modules binnen een georganizeerd curriculum. HIPON stelt zich tot doel een autonoom, meertalig e-learning systeem te ontwikkelen voor de praktische training van studenten en professionals. Het systeem zal makkelijk vertaald kunnen worden zonder dat specifieke programmeerkennis noodzakelijk is.

Al in een vroeg stadium werd het P1 duidelijk dat er behoefte was aan de ontwikkeling van e-learning platformen. Dit werd mede ingegeven door jarenlange samenwerking met de Griekse vereniging voor pathologie (‘Hellenic Society of Pathology’) op het gebied van onderwijs. De ‘Hellenic Society of Pathology’ vertegenwoordigt een grote groep pathologen die specifieke kennis hebben van de hiaten op het gebied van onderwijs en training van pathologen. Deze hiaten waren al in een eerder stadium door P1 gecommuniceerd door middel van enkele, door de Medische Faculteit en Griekse Vereniging voor Pathologie georganiseerde, postacademische werkgroepen. P2 heeft zich bezig gehouden met het WHO-classificatie project. Hierbij werden interactieve digitale microscopische sessies gebruikt, evenals gedigitaliseerde coupes en e-learning. Door P3 werd voor het eerst een beeldendatabank geintroduceerd voor studenten binnen het Pathologieonderwijs waarbij gebruik werd gemaakt van computerondersteund onderwijs en online beschikbaarheid van casus tijdens slide seminars bij de traditionele ‘Saltykow Memorial Meeting’. Tevens werden 3 ‘European Schools of Pathology’ georganizeerd over de interactieve benadering en gebruik van gedigitaliseerde, online beschikbare coupes. Tenslotte was P3 betrokken bij het zogenaamde EUROPALS project van de EAPCP voor het online testen van arts-assistenten en jonge pathologen. P4 en P5 leverden de achtergrondkennis en ervaring voor de oplevering en ondersteuning bij de ontwikkeling van het HIPON systeem op de meest efficiente wijze en daarmee antwoord gevend op de eerder geidentificeerde doelstellingen en behoeften.

шаблоны joomla