• Erosive haemorraghic cholecystitis Η-Ε

  • Erosive haemorraghic cholecystitis Η-Ε

  • Varying degrees of cellular dysplasia in colon adenomatous epithelium. H-E

  • Severe atypia in epidermal cells H-E

Afdrukken

Het overbrengen van professionele ervaring met betrekking tot correlatie tussen weefsel- en celpatronen met onderliggende ziektemechanismen en klinische data is uitdagend. Ook als hierbij gebruikt wordt gemaakt van een ICT-gebaseerde leeromgeving en hedendaagse beeldtechnologie. Hiertoe zijn er binnen de pathologie nog geen pogingen ondernomen.

HIPON is ontworpen met het achterliggende motief om de kennis, inzicht en ervaring van de consortiumleden met betrekking tot pathologie over te dragen op studenten zodat deze de praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn in het omvangrijke gebied van de hedendaagse pathologie en dit alles zonder taalbeperkingen of restricties door kosten, technische vaardigheden of benodigde gegevens. Het onderliggende basis-idee bij de door HIPON gebruikte methodologie is om gemengde leerwegen te volgen die worden ondersteund door een grote verscheidenheid aan onderdelen uit de hedendaagse ICT wereld (zoals virtuele portfolio’s, e-modules, online games, histoboeken) en de overweldigende hoeveelheid van beschikbare casus met bijbehorende gegevens. Dit alles met het doel om die praktische ervaring  op te doen welke benodigd is om de kloof tussen onderwijs en praktijk te overbruggen.

HIPON wordt beschouwd als een belangrijk platform voor multinationale training vakinhoudelijke activiteiten welke flexibiliteit biedt aan zowel leerkrachten om op afstand cursussen aan te maken maar ook aan studenten/pathologen om deel te nemen aan activiteiten die aan dergelijke cursussen kunnen voorafgaan of hier op volgen. Bij HIPON zijn vijf Europese partners betrokken, worden bijdragen van derdewereld landen gevraagd en wordt aangesloten bij tenminste 6 geassocieerde partners. Het HIPON platform en het type aangeboden cursussen is nog niet eerder toegepast (het consortium heeft specifiek concurrentieonderzoek verricht), voor onderwijs op afstand noch voor specifieke training op het laboratorium zelf. De inzet van expertise vanuit de histopathologie, ICT, leren op afstand en softwarematige oplossingen uit vijf verschillende Europese landen staat garant voor een efficiente implementatie van het project waarbij een groot deel van Europa wordt gedekt.

Elke betrokken partner heeft en specifieke rol bij de uitvoering van het project en grote belangstelling voor het testen en introduceren van HIPON in het onderwijskundig en vakinhoudelijke proces. Op basis van expertise en beschikbare infrastructuur zijn de diverse taken door het consortium onderverdeeld en specifieke taken en verantwoordelijkheden aan partners toegewezen. Daarentegen worden specifieke activiteiten met een transnationaal karakter (zoals promotionele activiteiten en het testen van studiecasus) door alle projectleden uitgevoerd. Opgemerkt dient te worden dat geen van de subsidie ontvangers van HIPON eenzijdig alle aspecten van het project kan uitvoeren, relevante studiecasus kan verzamelen, noch de benodigde expertise en/of data en onderzoeksmateriaal. HIPON verwacht een grote beeldendatabank te creeren.

In HIPON zal voor ieder systeem/orgaan uit het menselijk lichaam de normale architectuur worden belicht en voorzien van bijbehorend kort commentaar. Het morfologische uitgangspatroon bij weefselschade zal worden toegelicht met diverse beelden. Met aanvullende figuren zal het aantal differentiele diagnoses worden verkleind waarna uiteindelijk een illustratief klinisch scenario zal worden gepresenteerd waarbij uitsluitend relevante klinische details zullen worden gegeven. De definitieve diagnose zal worden onderbouwd met behulp van gegevens die worden geleverd door HIPON (zowel met beelden als middels een stapsgewijs didactisch denk/correlatie proces). De gebruiker krijgt niet alleen maar een reeks beelden voorgeschoteld. De essentie is de analytische gedachtengang die achter de reeks beelden zit en die moet worden gevolgd om tot een diagnose te komen zonder hier jarenlange beoordeling van echt onderzoeksmateriaal aan te hoeven besteden.

Primaire doelstelling van HIPON
• Medische ervaring bij de praktische histopathologische beoordeling overbrengen op medische studenten, AIOS pathologie en overige geinteresseerde klinici met als doel om de gebruiker praktisch inzicht te geven in de theoretische achtergronden zoals zij deze traditioneel hebben geleerd, om hen de basispatronen bij schade te leren herkennen en om hen te leren patronen te correleren met onderliggende ziektemechanismen en klinische gegevens.

Secondaire doelstelling van HIPON
• Bieden van een innovatief ICT systeem dat gebruik maakt van verschillende middelen (virtuele fotogalerij en thematisch onderverdeelde bibliografie), woordenlijsten, e-modules en multimedia online games (met beelden, video, spraak) en op alle onderdelen aantrekkelijk is voor de gebruiker.
• Leveren van een meertalig onderwijsproduct op het gebied van histopathologie voor gebruik bij vakinhoudelijke training in publieke en private onderwijssectoren, zowel voor onderwijs op afstand als voor direct onderwijs aan studenten, academici, arts-assistenten en specialisten.
• Versterken van de Europese samenwerking binnen de histopathologie gemeenschap middels het zogenaamde ‘histo-book’, een onderdeel van social media waar alle partijen die zijn betrokken bij histopathologie in de breedste zin van het woord  kunnen communiceren door middel van een ‘histo-book‘ met uitgebreide referenties.
• Het opzetten van een betrouwbare databank met studiecasus uit de dagelijkse praktijk (afkomstig van waargebeurde incidenten uit het ziekenhuis) met beelden en materiaal dat niet ieder Europees instituut zich eenvoudig kan veroorloven. Met name het gebruik van de virtuele microscoop geeft de mogelijkheid tot een diepgaande analyse van het materiaal zonder dat een daadwerkelijke microscoop is benodigd.

De meertaligheid van HIPON vormt de basis van een pan-Europees onderwijssysteem. De vijf gebruikte talen (Engels, Grieks, Kroatisch, Nederlands en Macedonisch) zal naar verwachting meer dan 400 gebruikers trekken. Het uitbreiden van HIPON met andere talen, in hoofdzaak via de aan HIPON geassocieerde partners, zal eenvoudig door pathologen te realiseren zijn. Dit onderwijsplatform, dat is gebaseerd op een gemeenschappelijke basis voor alle deelnemende landen, biedt enerzijds studenten en AIOS gelijke kansen om zich met innovatie van ICT onderwijs materiaal bezig te houden maar biedt anderzijds ook het sociale netwerk voor het zoeken of vinden van een geschikte baan in welk Europees land dan ook.

шаблоны joomla