Searchlighter

Afdrukken

Searchlighter richt zich voornamelijk op projectimplementatie door middel van facilitering van monitoring en evaluatie en draagt op deze manier bij aan andere projectdiensten zoals planning, processing, research, analyse, kennisoverdracht, valorisatie en exploitatie van resultaten. Het biedt haar professionele diensten aan binnen een diverse samenwerkingsnetwerken binnen de UK, Europese en Internationale ontwikkelingsprogramma’s. De organisatie werkt meestal aan projectimplementatie in samenwerkingsverbanden in een internationale context en focust zich voornamelijk op Monitoring en Evaluatie van projecten binnen programma’s die zijn gericht op educatieve ontwikkeling inclusief culturele innovatie, economische empowerment en sociale cohesie. Het centrale doel is samen te werken met projecten waarvan de uitkomsten significante sociale en economische veranderingen bevorderen.

Aanpak:

Als een non-profit private organisatie bewaakt zij projecten met betrekking tot hun economische, sociale of culturele ontwikkeling. Dit leidt tot de evaluatie van een tastbaar resultaat met name waar het om gaat om de betrokkenheid van de stakeholder en kwaliteit van leven voor de begunstigden van het project. Voortbordurend op de ‘Theory of Change’ steunt haar Monitoring en Evaluatie strategie op het continue bewaken van de voortgang voor het verkrijgen van concrete resultaten, en behelst meer dan het simpelweg beoordelen of activiteiten volgens plan zijn afgerond, of de verwachte resultaten zijn behaald of dat de verwachte impact hiervan waarschijnlijk is. Hun benadering van Monitoring en Evaluatie heeft als insteek regelmatig feedback te leveren aan de projectcoordinatoren Daarbij worden goed onderbouwde argumenten geleverd indien het noodzakelijk blijkt het projectplan aan te passen en dit te onderhandelen met de subsidieverstrekker. Op deze manier wordt de best mogelijke voorbereiding geboden voor de evaluatie van het project.
De onderwerpen die aan bod komen zijn vaak gerelateerd aan sociale cohesie. In de Europese context is Searchlighter goed op de hoogte van EU’s “Cohesion Policy” als middel om de “Europe 2020” doelen te realiseren en de discussie hieromtrent was de inspiratiebron voor sommige ontwikkelingen binnen ons model. De thema’s waar zij voorrang aan geven betreffen vaak omstandigheden die innovatie in de breedste zin van het woord bevorderen. Dit geeft ons de mogelijkheid om in samenwerking met de projectpartners innovatie om te zetten als motor voor positieve veranderingen. De uitdagingen die worden gezocht zijn gerelateerd aan deze brede definitie, zowel een die sociale en culturele, als economische en ondernemers gerelateerde aspecten omvat.

Recente projecten waaraan is meegewerkt zijn de volgende
1. Searchlighter leidde het Monitoring en Evaluatie WP in RENOVA, een Leonardo da Vinci (LdV) ‘Transfer of Innovation’ project om mobiliteit en werkgelegenheid voor verplegend personeel te bevorderen door middel van hun gezondheidsmanagement vaardigheden te verbeteren. RENOVA ontwikkelde hun professionele vaardigheden conform de marktbehoefte zoals uiteengezet in ‘New Skills for New Jobs’.
2. Searchlighter leidt momenteel het Monitoring en Evaluatie proces als partner in een DAPHNE (Development of adaptive ProductioN systems for Eco-efficient) project, IOR (Impact of Relationships). Hierbij wordt getracht het gedrag bij jongeren van 10-17 jaar die mogelijk dader of slachtoffer zijn van emotionele mishandeling te veranderen door middel van gebruik van social media.
3. Searchlighter als UK partner uitgekozen in een project dat wordt gefinancierd door het ‘Human Resources Development Operational Programme’ in Bulgarije om de overheid te ondersteunen bij het toepassen van degel?ke werkmethoden en effectief beleid met betrekking tot toegang tot de arbeidsmarkt van achterstandsgroepen.
4. Searchlighter is ook partner in VETAAL, een project dat zich richt op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden bij meubelmakers om zogenaamde ‘Ambient Assisted Living’ (AAL), ofwel omgeving ondersteund wonen, te bevorderen door het ontwikkelen van een geharmoniseerd Europees leerplan, gebaseerd op de principes van ECVET, voor het ontwerpen en produceren van zogenaamde ‘Smart Support Meubelen’ voor ‘Ambient Assisted Living’.

Robin Beecroft was eind 2008 de oprichter van Searchlighter en had als hoofddoel om resultaten die een positieve verandering bevorderen binnen de invloedsfeer van een project te brengen. Robins huidige doel is om de ontwikkeling van  Searchlighter verder voort te zetten zodat het in staat wordt gesteld om innovatie van duurzame sociale, culturele of economische veranderingen te effectueren.

Robin heeft de benadering van Searchlighter toegepast bij de evaluatie van projectresultaten aangezien deze gerelateerd zijn aan versterking van innovatie, betrokkenheid, sociale cohesie en de inclusie van stakeholders. Zijn focus ligt op indicatoren die onder anderen betrekking hebben op gedragsverandering, efficient informatiemanagement, effectieve transnationale samenwerking, invloed op beleidsontwikkeling, het voldoen aan research ethiek en effectiviteit van het verspreidingsproces.

Om mee te weten te komen over de achtergronden en benadering van monitoring en evaluatie kunt u contact opnemen: www.searchlighter.org, cordis.europa.eu/partners/web/guest/home or www.linkedin.com/in/robinbeecroft

 

шаблоны joomla