National and Kapodistrian University of Athens

Afdrukken

De afdeling Pathologie van de medische faculteit van de Universiteit van Athene voert klinische diagnostiek, research en onderwijs uit binnen het spectrum van de moderne pathologie en cytologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste moleculaire biologische, biotechnologische en bioinformatica methoden en technieken. Bovendien ondersteunt zij de ontwikkeling van hedendaagse basaal en toegepast biomedisch onderzoek.

De afdeling Pathologie is sinds 2007 gehuisvest in het ‘Laiko General Hospital’ van Athene en ressorteert onder de afdeling Laboratorium Geneeskunde van dit ziekenhuis. Het gespecialiseerde personeel (medische staf, biologen, technische staf) heeft kennis van en ervaring met de uitvoering van gespecialiseerde moleculaire testen binnen de humane pathologie. Dit alles conform de internationale geldende standaarden.

De research activiteiten omvatten bestudering van ziektes van het humane systeem op verschillende niveaus. Dit wordt gedaan met conventionele of moderne technieken en methoden waardoor beter inzicht wordt verkregen in pathogenese en biologisch gedrag. Op deze wijze wordt bijgedragen aan betere diagnostiek en effectievere behandelingsmogelijkheden maar ook aan een betere beschrijving van prognose en preventieve maatregelen.

Het medische team bestaat uit pathologen met expertise op alle deelgebieden binnen de Pathologie. Zij leiden met grote toewijding medische studenten en AOIS op. Hierbij wordt getracht de microscopische bevinden te linken aan, zowel het onderliggende ziektemechanisme, als aan de andere klinische en laboratoriumbevindingen. De academische docenten trainen al meer dan 20 jaar studenten met behulp van gecomputeriseerde beeldanalyse systemen. Door gebruik te maken van de hierbij opgedane vaardigheden en kennis binnen het laboratorium en bij klinisch-pathologische seminars, worden de studenten door middel van educatieve klinische scenario’s vertrouwd gemaakt met specifieke klinische aanwijzingen die pathologisch onderzoek noodzakelijk maken. Op deze wijze wordt hen geleerd welke informatie zij van de patholoog kunnen verwachten en waarom deze informatie zo belangrijk is voor de patient. De pathologische kenmerken worden vervolgens geanalyseerd waarna deze worden gevolgd door een klinisch-pathologische discussie met betrekking tot de differentiele diagnose van de casus. Aan het einde worden de perspectieven voor verder onderzoek rondom de ziekte geschetst. Deze is gebaseerd op het specifieke onderzoeks- en aandachtsgebied van elke docent. De meeste docenten verrichten naast hun educatieve vaardigheden, opmerkelijke research activiteiten zoals ook uit hun CV’s duidelijk wordt. De toetsing van studenten, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van pathologische beelden en klinisch-pathologische informatie, is gebaseerd op hetzelfde educatieve concept.

Om onze onderwijservaringen te delen hebben wij besloten dit huidige web-based project te schrijven; naar onze mening moeten virtuele technologische ontwikkelingen de wetenschappelijke communicatie en overdracht van professionele kennis en ervaring ondersteunen. In de hedendaagse medische educatie moet de belangrijkste focus gericht zijn op overdracht van ervaring juist omdat op deze specifieke wijze wetenschappelijke kennis kan bijdragen aan optimalisering van de dagelijkse medische praktijk.

De Universiteit van Athene zal het operationele en financiele management van het gehele project uitvoeren en is daarnaast verantwoordelijk voor de project-deliverables zoals omschreven in werkpakket 1 (WP1). De projectcoordinator (P1) is met name verantwoordelijk voor:

 1. de concept- en eindversies van het HIPON Systeem
 2. de noodzakelijke technische ondersteuning gedurende de duur van het project
 3. coordinatie van de inrichting van de e-modules
 4. HIPON testen in Griekenland en USA
 5. definitie van de criteria voor de selectie van de HIPON testen in WP4
 6. verspreiding van de project strategie en de web-portal in wetenschappelijke tijdschriften in WP5
 7. strategie van de projectuitvoering
 8. integratie van het HIPON systeem in het curriculum van de Universiteit van Athene
 9. de organisatie van de Internationale conferentie en workshop in WP6
 10. voor het opzetten van een externe evaluatie commissie
 11. het evaluatierapport over verspreiding en uitvoeringsplan
 12. de ontwikkeling van het beoordelingsgereedschap in WP7

Andreas C. Lazaris, Assoc. Prof.

Dr Andreas C. Lazaris is een patholoog met 14 jaar onderwijservaring op bachelor en master niveau bij de afdeling Pathologie van de medische faculteit van de Universiteit van Athene, Griekenland. Zijn bijdrage aan het medische onderwijs leidde tot zijn benoeming tot universitair hoofddocent in december 2010. Zijn wetenschappelijke werk is voornamelijk gericht op de dagelijkse werkzaamheden binnen diagnostische pathologie en heeft geresulteerd in 190 internationale wetenschappelijke publicaties, welke meer dan 1500 keer zijn geciteerd in de internationale medische literatuur.

Opleiding
1983 – 1989: Geneeskunde, Universiteit van Athene
1990 – 1994: Opleiding tot Patholoog aan “Hippokration” General Hospital of Athens, Postgraduate student Medische faculteit, Universiteit van Athene
1999: Training in UK

Onderwijs
1998 – present: Pregraduate onderwijs van medische studenten op de afdeling Pathologie, Medische faculteit, Universiteit van Athene. Opleider Pathologie in 5 postgraduate studieprogramma’s.

Werkervaring
Patholoog Greek Military Hospitals, Algemeen Ziekenhuis van Volos, afdeling Pathologie, Medische faculteit, Universiteit van Athene -“Laikon’’ Algemeen Ziekenhuis Athene, Griekenland.

Publicaties
Auteur van 190 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

George Rassidakis, Assistant Professor

Functies en onderscheidingen
1992 – 1996: Opleiding tot patholoog, National and Kapodistrian University of Athens Medical School, Athene, Griekenland
1996 – 1997: Specialisatie Cytopathologie, “Soteria” General and Chest Diseases Hospital, Athene, Griekenland
1998: Fellow, Department of Clinical Cytopathology, Karolinska Hospital, Stockholm, Zweden
1998 - 1999: Patholoog, 401 General Army Hospital, Athene, Griekenland
2000 - 2002: Postdoctoral Fellow, Department of Lymphoma-Myeloma, University of Texas MD Anderson Cancer Center
2002 - 2004: Postdoctoral Fellow, Department of Hematopathology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center
2004 - 2007: Universitair docent, Department of Hematopathology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center
2006 - 2011: Docent Pathologie, National and Kapodistrian University of Athens, Athene, Griekenland
2011 – heden: Universitair docent Pathologie, National and Kapodistrian University of Athens, Athene, Griekenland

Publicaties
Auteur van 113 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

шаблоны joomla