WP1 – Beheer van HIPON

Afdrukken

Teneinde het project efficient te laten verlopen is het management en coordinatie van deze WP1 opgedeeld in de volgende  taken:

Taak 1.1: Het duidelijk en nauwkeurig omschrijven van elk stadium van het project; beschrijving van de methodologische opzet en prioriteiten van elk WP – identificatie van kernpunten
Taak 1.2: Het opzetten van een nauwkeurig tijdschema voor het monitoren van de voortgang van het project inclusief mijlpalen en op te leveren producten
Taak 1.3: Wettelijk, contractueel en financieel managment: samenhang tussen contractuele verplichtingen, financiele rapportage, audit certificering waar nodig, open inkoop van verbruiksartikelen en apparatuur waar nodig, etc.
Taak 1.4: Vergaderen met projectfunctionarissen en -reviewers van de Europese Commissie
Taak 1.5: Ontvangst en verwerken van betalingen van de Commissie en verdeling hiervan conform het werkplan en opstellen van de werkwijze, contracten en besluitvorming door de coordinerende partner (P1) en het betrokken onderzoeksteam
Taak 1.6: Opstellen van voortgangsrapportages
Taak 1.7: Opstellen van financiele management rapportages
Taak 1.8: Organisatie van 6 consortium vergaderingen tijdens de looptijd van het project

Teneinde tijdig en succesvol de resultaten en producten te kunnen leveren zal een werkwijze worden ingevoerd welke door alle partners zal worden toegepast. Daarnaast zal worden gewerkt conform ‘best-practice’, zullen tijdig vergaderingen en teleconferenties worden georganiseerd en zal een rapportage worden ontwikkeld waarbij de project resultaten en uitkomsten nauwkeurig gevolgd en geevalueerd kunnen worden.  

Het project management is bedacht op mogelijke risico’s die reeds tijdens de project implementatie en in het calamiteitenplan zijn beschreven door de projectcoordinator en de leden van het consortium en is verantwoordelijk voor het zoeken naar adequate oplossingen.

 

шаблоны joomla