WP2 - bouw van HIPON

Afdrukken

De focus van dit WP is de productie van een ‘e-learning’ omgeving welke dienst doet als een gereedschapstool voor onderwijs op afstand en welke als een add-on kan fungeren van contact onderwijs met als doel het onderwijsproces aantrekkelijker te maken.

De volgende onderdelen zullen de hoofdcomponenten van HIPON omvatten:
• Een virtuele portfolio met casus uit de werkelijke praktijk, beschrijving van de locatie van het preparaat (bv weefsel preparaat), en continue updates van de status van, en informatie over het preparaat.
• e-learning modules met betrekking tot histopathologie
• Online games
• Histo-boek (een onderdeel van social media waarbij alle partijen die zijn betrokken bij de histopathologische onderzoek en research kunnen communiceren door middel van een histo-boek met uitgebreide referenties dat tevens dienst kan.

HIPON omvat diverse onderdelen zoals instructie, toetsing  en samenwerking en dit biedt leerkrachten en onderwijsinstituten verschillende mogelijkheden om het het systeem te gebruiken, zodat een effectieve participatie van studenten is gegarandeerd. Binnen het klaslokaal op ‘afstand’ biedt HIPON een toegepast onderwijsmiddel met de mogelijkheid van wederzijdse communicatie tussen student en leerkracht en een een-op-veel communicatie door middel van gezamenlijk opgezette interactieve cursussen.

HIPON zal worden ontworpen en ontwikkeld als autonoom, meertalig e-learning systeem dat de mogelijkheid biedt van praktische training van zowel studenten als professionals. HIPON ondersteund het gebruik van iedere andere taal naast Grieks, Engels, Nederlands en Kroatisch (zonder enige restrictie op het aantal of soort te gebruiken talen). Daarnaast biedt het platform ondersteuning van andere ‘add-ons’ zoals microscopische beelden, e-modules, etc. Het doel van dit WP is om een dynamisch, makkelijk uitbreidbaar en gebruikervriendelijk onderwijssysteem op te leveren.

Taak 2.1 Analyse van specifieke behoeftes uit het veld en opstellen van de specificaties van HIPON
Taak 2.2 Architectuur van HIPON
Taak 2.3 Pre-HIPON (meertalige test-versie)
Taak 2.4 Interne testfase van de Pre-HIPON versie door het consortium
Taak 2.5 Afronding van de Pre-HIPON fase
Taak 2.6 Leveren van technische ondersteuning gedurende het hele project tot aan de realisatie van de ‘real life’ test
Taak 2.7 Opleveren van het definieve HIPON systeem

шаблоны joomla