WP4 – Testen van HIPON

Afdrukken

De eerste pilots van de cursussen in HIPON zullen in dit WP plaat vinden. HIPON zal procedureel worden getest door elke consortiumpartner, geassocieerde partners en derden, elk tot op bepaalde hoogte en met verschillende taken.

De testfase van HIPON heeft een tweeledig kader: een groep gebruikers zal HIPON uitsluitend op afstand gebruiken (Deel A en B). Een andere groep bestaande uit medisch studenten en pathologen in opleiding uit de verschillende partnerlanden zullen alleen deel A, het virtuele portfolio, gebruiken. Tijdens een in M35  te organiseren Internationale Conferentie zullen alle testers van HIPON (15 deelnemers per land), zowel op afstand als ter plekke, het gebruik en de duurzaamheid van het systeem evenals de bruikbaarheid binnen het reguliere onderwijs als eerste gebruikers van HIPON bediscussieren.
De volgende doelgroepen zullen deelnemen aan de HIPON testfase:
• Bachelor en Master studenten
• Pathologen in opleiding
• Academici and specialisten die hun kennis op pijl willen houden
• ICT specialisten

Het testen van HIPON zal plaats vinden in alle partnerlanden:
Taak 4.1 testen van HIPON in Griekenland
Taak 4.2 testen van HIPON in Kroatie
Taak 4.3 testen van HIPON in Nederland    
Taak 4.4 testen van HIPON in Macedonie (FYROM)

Kleinschaliger testen zullen plaatsvinden door partners uit derde landen (USA en India) en door andere geassocieerde partners. Hierbij zullen de taakgroepen 5 participanten aanwijzen om te testen. Feedback, commentaren en opmerkingen worden van hen verwacht tijdens de HIPON Internationale Conferentie.

шаблоны joomla