WP7 – Beoordelingsstrategie

Afdrukken

WP7 houdt zich bezig met de evaluatie en beoordeling van de projectresultaten en zal zowel intern worden uitgevoerd door de projectpartners als extern door een team van geselecteerde personen uit verschillende doelgroepen die aan Pathologie zijn gerelateerd. Het evaluatiecomite bestaat op dit moment al uit leden uit de private en publieke sector maar zal gedurende de eerste 3 maanden van het project verder worden uitgebouwd.

Een evaluatie door de Europese ‘Managing Authority’ zal eveneens bijdragen aan de topkwaliteit van de projectresultaten en gebruikte methodologie.
Zowel het interne als het externe evaluatiecomite is verantwoordelijk voor:
• monitoring van de juiste uitvoering van het project en bewaken van de tijdige uitvoering van de verschillende projectonderdelen
•  Evaluatie het ontwikkelde systeem vanuit technisch, pedagogisch en medisch oogpunt
•  Bevestiging van efficient werkende methodologieen
•  Het confirmeren aan de verschillende indicatoren voor verspeidingsactiviteiten

Voor een soepele uitvoering van de projectevaluatie zal een intern project management systeem (beoordelingsgereedschap) worden ontwikkeld en worden gedraaid vanuit de projectwebsite. De projectpartners en de leden van het externe evaluatiecomite zullen hier toegang toe krijgen. Alle werkpakketten en (sub)taken zullen dusdanig in dit systeem worden vastgelegd zodat de beoordelaar het tijdschema en de voorbereidingstijd voor de verschillende taken kan controleren en indien nodig rechtstreeks kan communiceren naar de andere projectpartners.
Taak 7.1 Samenstellen van het Externe Evaluatiecomite
Taak 7.2 Opstellen van evaluatie formulieren voor de verschillende WP-en en taken
Taak 7.3 Evaluatie formulieren voor de testperiode van de pre-HIPON versie
Taak 7.4 Evaluatie formulieren voor de testperiode van de HIPON versie
Taak 7.5 Evaluatie rapport van het HIPON systeem
Taak 7.6 Evaluation rapport met betrekking tot het disseminatie plan
Taak 7.7 Evaluation rapport met betrekking tot het plan voor valorisatie van HIPON
Taak 7.8 Opzetten van een beoordelingsgereedschap

шаблоны joomla